Pravila zasebnosti

Kako uporabljamo Vaše osebne podatke

 1. V tem razdelku navajamo:
  – splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih bomo potencialno obdelovali;
  – namene za katere bomo potencialno obdelovali osebne podatke;
  – in pravne podlage obdelave podatkov.
 2. Potencialno bomo obdelovali podatke o Vaši uporabi naše spletne strani in storitev (“podatki o uporabi”). Podatki o uporabi lahko vključujejo Vaš IP naslov, geografsko lokacijo, vrsto in verzijo brskalnika, operacijski sistem, vir priporočila, trajanje obiska, oglede strani in navigacijske poti spletne strani in tudi podatke o času, pogostosti in vzorcu Vaše uporabe storitev. Vir podatkov o uporabi je naš analitični sistem spremljanja. Ti podatki o uporabi se lahko obdelujejo za namene analize uporabe spletne strani in storitev. Pravna podlaga za takšno obdelavo je privolitev ALI zakoniti interesi, natančneje za nadzor in izboljšanje naše spletne strani in storitev.
 3. Potencialno bomo obdelovali Vaše podatke o računu (“podatki o računu”). Podatki o računu lahko vključujejo Vaše ime in e-poštni naslov. Vir podatkov o računu ste Vi ali Vaš delodajalec. Podatki o računu se lahko obdelujejo za namene delovanja naše spletne strani, nudenja naših storitev, zagotavljanja kakovosti naše spletne strani in storitev, vzdrževanje varnostnih kopij naših baz podatkov in komuniciranja z Vami. Pravna podlaga te obdelave je privolitev ALI zakoniti interesi, natančneje pravilna administracija naše spletne strani in poslovanja ALI izvajanje pogodbe med Vami in nami in/ali začetek postopka sklenitve take pogodbe na Vašo zahtevo.
 4. Potencialno bomo obdelovali Vaše osebne podatke, ki so dani med uporabo naših storitev, kot so “poskusne vožnje” (“podatki o storitvi”). Podatki o storitvi lahko vključujejo Vaše ime, naslov, e-poštni naslov in številko mobitela. Vir podatkov o storitvi ste Vi ali Vaš delodajalec. Podatki o storitvi se lahko obdelujejo za namene delovanja naše spletne strani, nudenja naših storitev, zagotavljanja varnosti naše spletne strani in storitev, vzdrževanje varnostnih kopij naših baz podatkov in komuniciranja z Vami. Pravna podlaga te obdelave je privolitev ALI zakoniti interesi, natančneje pravilna administracija naše spletne strani in poslovanja ALI izvajanje pogodbe med Vami in nami in/ali začetek postopka sklenitve take pogodbe na Vašo zahtevo.
 5. Potencialno bomo obdelali podatke, ki jih objavljate na naši spletni strani ali prek naših storitev (“podatki objavljanja”). Podatki objavljanja se lahko obdelujejo za namene omogočanja takšne objave in administriranja naše spletne strani in storitev. Pravna podlaga te obdelave je privolitev ALI zakoniti interesi, natančneje pravilna administracija naše spletne strani in poslovanja ALI izvajanje pogodbe med Vami in nami in/ali začetek postopka sklenitve take pogodbe na Vašo zahtevo.
 6. Potencialno bomo obdelali podatke, ki jih vsebuje katerokoli vaše povpraševanje, ki nam ga pošljete v zvezi z blagom in/ali storitvami (“podatki o povpraševanjih”). Podatki o povpraševanjih se lahko obdelujejo za namene pošiljanja ponudbe, trženja ali prodaje relevantnega blaga in/ali storitev Vam. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.
 7. Potencialno bomo obdelovali podatke v zvezi z našimi razmerji s strankami, vključno s kontaktnimi podatki stranke (“podatki o razmerju s stranko”). Podatki o razmerju s stranko lahko vključujejo Vaše ime, Vašega delodajalca, Vaš položaj, Vaše kontaktne podatke in podatke, ki jih vsebuje komunikacija med nami in Vami ali Vašim delodajalcem. Vir podatkov o razmerju s stranko ste Vi ali Vaš delodajalec. Podatki o razmerju s stranko se lahko obdelujejo za namene upravljanja naših razmerij s strankami, komunikacije s strankami, vodenja evidence ter komunikacije in promocije naših izdelkov in storitev strankam. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev ALI zakoniti interesi, natančneje pravilno upravljanje naših razmerij s strankami.
 8. Potencialno bomo obdelovali podatke, ki se nanašajo na transakcije, vključno z nakupom blaga in storitev, ki jih opravljate z nami in/ali prek naše spletne strani (“podatki o transakcijah”). Podatki o transakcijah lahko vključujejo Vaše kontaktne podatke, Vaše podatke o karticah in podrobnosti transakcije. Podatki o transakcijah se lahko obdelujejo za namene dobave kupljenega blaga in storitev in vodenja evidence teh transakcij. Pravna podlaga za to obdelavo je izvajanje pogodbe med Vami in nami in/ali začetek postopka sklenitve take pogodbe na Vašo zahtevo in naši zakoniti interesi, natančneje pravilna administracija naše spletne strani in poslovanja.
 9. Potencialno bomo obdelovali podatke, ki ste nam jih dali za prijavo na naša e-poštna obvestila in/ali newsletter (“podatki o obvestilih”). Podatki o obvestilih se lahko obdelujejo za namene pošiljanja relevantnih obvestil in/ali newsletterjev. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev ALI izvajanje pogodbe med Vami in nami in/ali začetek postopka sklenitve take pogodbe na Vašo zahtevo.
 10. Potencialno bomo obdelovali podatke, ki vsebujejo ali se nanašajo na kakršnokoli komunikacijo, ki nam jo pošljete (“podatki o korespondenci”). Podatki o korespondenci lahko vključujejo vsebino komunikacije in meta podatke, povezane s komunikacijo. Naša spletna stran bo generirala meta podatke, povezane s komunikacijo, in pri tem uporabila kontaktne obrazce na spletni strani. Podatki o korespondenci se lahko obdelujejo za namene komuniciranja z Vami in vodenje evidence. Pravna podlaga so naši zakoniti interesi, natančneje pravilna administracija naše spletne strani in poslovanja in komunikacija z uporabniki.
 11. Potencialno bomo obdelovali katerikoli Vaš osebni podatek, naveden v teh pravilih, kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku. Pravna podlaga za to obdelavo so zakoniti interesi, natančneje zaščita in uveljavljanje naših zakonitih pravic in zakonitih pravic drugih.
 12. Potencialno bomo obdelovali katerikoli Vaš osebni podatek, ki je naveden v teh pravilih, kjer je potrebno za pridobitev ali ohranitev zavarovanja, nadzor tveganja ali pridobitev strokovnega nasveta. Pravna osnova za to obdelavo so zakoniti interesi, natančneje pravilno varovanje naše firme pred tveganjem.
 13. Poleg tega bomo razen določenih namenov, za katere bomo potencialno obdelovali Vaše osebne podatke, navedene v tem razdelku, Vaše osebne podatke morda obdelovali tudi, kadar je takšna obdelava potrebna za skladnost s pravno obveznostjo, ki velja za nas, ali da bi se zaščitili Vaši življenjski interesi ali življenjski interesi druge fizične osebe.
 14. Prosimo Vas, da nam ne posredujete svojih dodatnih osebnih podatkov, razen če Vas mi ne prosimo za to.
 15. Finančne transakcije, ki se nanašajo na našo spletno stran in storitve, obravnavajo ALI lahko obravnavajo naši ponudniki storitev plačilnega prometa. Našim ponudnikom storitev plačilnega prometa bomo posredovali podatke o transakciji samo v obsegu, ki je potreben za namen obdelave Vaših plačil, vračilo takšnih plačil in reševanja pritožb in vprašanj glede navedenih plačil in vračil.
 16. Poleg tega bomo razen določenih posredovanj osebnih podatkov, navedenih v tem razdelku, potencialno Vaše osebne podatke razkrili kadar je to potrebno za spoštovanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas, ali da bi zaščitili Vaše življenjske interese ali življenjske interese druge fizične osebe. Vaše osebne podatke bomo potencialno razkrili tudi kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku.